Realizace projektu ČOV Troskotovice

ČOV TroskotoviceČOV TroskotoviceČOV TroskotoviceČOV Troskotovice

PŘEDMĚT REALIZACE

Suchá výstavba v interiéru čistírny odpadních vod

ROK REALIZACE

2022