Realizace projektu ÚAN Zvonařka

Zvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v BrněZvonařka v Brně

PŘEDMĚT REALIZACE

Spolupracovali jsme na modernizaci autobusového nádraží Zvonařka v Brně s generálním dodavatele stavby PS Brno, s.r.o. „Zvonařka“ je hlavním autobusovým nádražím meziměstské dopravy v Jihomoravském kraji. Funguje již od roku 1978, přičemž zastřešení a vybudování odstavných parkovacích ploch na střeše bylo dobudováno v další etapě roku 1981. Přes nádraží Zvonařka projde denně kolem pětadvaceti tisíc cestujících. Úprav se dočká stávající konstrukce zastřešení nástupišť, stánky drobných prodejců budou odstraněny a na místo nich vznikne nová moderní odbavovací hala. Autobusové nádraží také získá nové LED osvětlení a nová parkovací stání pro auta i kola. Stavební práce probíhají za současného provozu nádraží.

ROK REALIZACE

2020