Realizace projektu MŠ Březina

MŠ BřezinaMŠ BřezinaMŠ BřezinaMŠ Březina

PŘEDMĚT REALIZACE

Rekonstrukce sociálních zařízení a vnitřních prostor školky.

ROK REALIZACE

2021