Realizace projektu Zrekonstruovali jsme posluchárny Právnické fakulty MU

Právnická fakulta MUPrávnická fakulta MUPrávnická fakulta MUPrávnická fakulta MU

ROK REALIZACE

2021