Realizace projektu BD Maloměřice

PŘEDMĚT REALIZACE

Stavební práce - vnitřní omítky, objekty B1-B2.

ROK REALIZACE

2018 - 2019

CENA REALIZACE

1.500.000,-Kč bez DPH