Realizace projektu HONEYWELL

PŘEDMĚT REALIZACE

Přesun laboratoří, úpravy kanceláří, výrobních prostor a technického a sociálního zázemí. Dodávka kompletního díla včetně subdodávek slaboproudu, klimatizace, zabezpečovacího systému atd.

ROK REALIZACE

2018 - 2019

CENA REALIZACE

9.000.000,-Kč bez DPH