Realizace projektu Fakulta Chemická VUT

Fakulta Chemická VUTFakulta Chemická VUTFakulta Chemická VUTFakulta Chemická VUTFakulta Chemická VUTFakulta Chemická VUT

PŘEDMĚT REALIZACE

Rekonstrukce laboratoří a posluchárny, kompletní dodávka sádrokartonových konstrukcí včetně akustických obkladů.

ROK REALIZACE

2018

CENA REALIZACE

1.700.000,-Kč bez DPH