Realizace projektu Simulační centrum
MUNI Brno

SIMUSIMUSIMUSIMUSIMUSIMUSIMUSIMUSIMUSIMUSIMUSIMUSIMU

PŘEDMĚT REALIZACE

Kompletní dodávka a montáž sádrokartonových konstrukcí.

Vybudování Simulační centra je spolufinancováno z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

ROK REALIZACE

2019 - 2020

CENA REALIZACE

7.400.000,-Kč bez DPH